GOŚCINIEC

GOŚCINIEC

REGULAMIN POBYTU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM "GOŚCINIEC"

 

 1. Każdy, kto dokonuje rezerwacji w formie telefonicznej i pisemnej, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 2. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach zawartych w regulaminie.

 3. Pokoje wynajmowane są na doby.

 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11 w dniu wyjazdu.

 5. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 17 za dodatkową opłatą 20 zł/osoba, jednakże tylko w przypadku dostępności pokoi.

 6. Uiszczenie opłaty za pobyt następuje w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem rezerwacji pokoju/pokojów.

 7. Do ceny noclegu doliczana jest opłata miejscowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

 8. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie stanowiącej nie mniej niż 30% kosztów rezerwowanych noclegów określonych w cenniku obiektu w terminie 7 dni roboczych od momentu ustalenia rezerwacji. Brak wpływu zadatku w tym terminie powoduje anulowanie rezerwacji bez powiadomienia rezerwującego.

 9. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi jeżeli dojdzie do wykonania usługi.

 10. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie zadatek przepada.

 11. Opłata za niewykorzystany nocleg w przypadku wcześniejszego wyjazdu nie podlega zwrotowi.

 12. W przypadku przyjazdu do danego pokoju / pokojów mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, ustalona cena za noclegi nie będzie obniżona.

 13. Goście zobowiązują się do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.

 14. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.

 15. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.

 16. Goście nie mogą bez zgody gospodarza przyjmować na nocleg dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.

 17. Osoby odwiedzające gości zobowiązane są opuścić obiekt do godziny 22.00.

 18. Przyjmowanie, za zgodą gospodarza, dodatkowych osób do pokoju, wymaga dodatkowej opłaty.

 19. Za pobyt zwierząt domowych pobierana jest dodatkowa opłata określona w cenniku, lub ustalona z właścicielem obiektu.

 20. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe, ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nie wyrządzone.  

 21. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nie na terenie oraz w otoczeniu obiektu.

 22. Parkowanie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking jest ogrodzony, bezpłatny, niestrzeżony.

 23. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie gościa bądź utratę rzeczy wartościowych.

 24. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiadają ich opiekunowie.

 25. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych oraz osób ich odwiedzających.

 26. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem,montażem zniszczonych przedmiotów.

 27. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza spowoduje uiszczenie określonej opłaty.

 28. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

 29. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w budynkach.

 30. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń gazowych i elektrycznych (dużej mocy np. grzejniki, czajniki, suszarki do grzybów ).

Regulamin

© 2024 Gościniec

Sprawdź nasz drugi obiekt www.zacisze-zatom.pl